Družinsko bogoslužje  na praznik Kristusa Kralja  vesoljstva

Na to zadnjo nedeljo bogoslužnega leta obhajamo slovesni praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Njegovo kraljevanje je v vodenju, služenju, je pa tudi kraljevanje, ki se bo ob koncu časov uveljavilo kot sodba. Danes imamo torej pred nami Kristusa kot kralja, pastirja in sodnika, ki nam kaže kriterije za pripadnost Božjemu kraljestvu. Kateri so ti kriteriji?

Najosnovnejši kriterij je  ljubezen do bližnjega, ki je v težavah. Tisti berač, ki izteguje roko, je Jezus. Tisti bolnik, ki ga moram obiskati, je Jezus. Tisti zapornik je Jezus. Tisti lačni, je Jezus. Razmislimo malo o tem.

Na mizo postavimo križ, ki naj bo okrašen s trnjem ali pa z vrtnico in svečo. Med evangelijem bomo h križu  postavljali simbole Jezusovega kraljestva(košček kruha, kozarec vode; fotografija begunca; kakšen del obleke; obliž; bodečo žico –lahko narisano – ali policijske lisice).

 

Primerno je, da začnemo s  pesmijo, ki govori o Kristusu Kralju

Mogočno se dvigni ….

 

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vsi: Amen.

Voditelj: Današnji evangeljski odlomek, prilika o poslednji sodbi, nam pove, kaj Jezusovo kraljestvo zahteva od nas. Spomni nas, da sta bližina in nežnost  življenjsko pravilo tudi za nas in da bomo po tem sojeni. Kdor izvršuje dela ljubezni, pokaže, da je sprejel Jezusovo kraljevsko dostojanstvo, saj je v svojem srcu napravil prostor za Božjo ljubezen. Na večer življenja bomo sojeni po ljubezni, po bližini in po nežnosti do bratov. Od tega bo odvisno, ali bomo vstopili v Božje kraljestvo ali ne, in na katero stran bomo razporejeni. Jezus nam je s svojo zmago odprl svoje kraljestvo. A vsak od nas mora vstopiti sam. Jezusovo kraljestvo se začenja sedaj. In sicer tako, da smo konkretno blizu tistim, ki nas prosi za kruh, obleko, sprejem, solidarnost. Če tega brata ali to sestro resnično ljubimo, pa bomo z njima delili tudi tisto, kar imamo najdragocenejše, to je Jezusa samega in njegov evangelij. Živimo tako?

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje.

Vsi:  Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.

Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim srcem obhajali to bogoslužje.  Vsi: Amen.

Voditelj:  Molimo.

Vsemogočni večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet.
Naj ti vse stvarstvo, rešeno suženjstva, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.Vsi: Amen.

Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Mateju    (Mt 25,31-46)

Nekdo od  prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti (h križu postavimo košček kruha), žejen sem bil in ste mi dali piti (vode), tujec sem bil in ste me sprejeli (fotografijo begunca), nag sem bil in ste me oblekli (del obleke), bolan sem bil in ste me obiskali(obliž), v ječi sem bil in ste prišli k meni (bodečo žico). ‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Sedaj  lahko vsak pove svojo misel, svoje mnenje, svoja vprašanja...

 

Prošnje

Voditelj:  Ko pride Sin človekov v svoji slavi, bo sodil ljudi po tem, kar so storili svojim bližnjim. Prosímo ga za milost, da bomo smeli biti med izvoljenimi:

  1. Jezus, dobri pastir, prišel si, da bi zbral vse razkropljene Božje otroke. Pomagaj svoji Cerkvi, da bo imela srce za izgubljene in razkropljene.
  2. Jezus, neskončna dobrota, razsvetljuj oblastnike, da bodo skrbeli za uboge, stiskane in socialno ogrožene.
  3. Jezus, prava luč, odpiraj nam oči, da bomo videli potrebe bližnjega in požrtvovalno lajšali njegove stiske.
  4. Jezus, naša pot in naše življenje, daj, da bo naše župnijsko občestvo zorelo v medsebojni ljubezni.
  5. Jezus, dobri pastir, sprejmi v večno življenje vse rajne, ki so v tvojem imenu storili kaj dobrega svojim bližnjim.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.

Lahko dodamo še vsak svoje prošnje....

Gospod Jezus Kristus, kralj neba in kralj sveta! Tvoje kraljestvo resnice in ljubezni ni oddaljeno od nas v neki nejasni prihodnosti, ampak je navzoče med nami že tu in zdaj. Naj verujemo v tvojo navzočnost in se v hvaležnosti veselimo tega daru. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Voditelj: Jezusovo kraljestvo  je kraljestvo resnice in življenja kraljestvo svetosti in milosti,
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Molimo sedaj očenaš, da bo to kraljestvo zavladalo med nami:

Vsi: Oče naš……

Voditelj moli molitev v času bolezni:

 

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

 

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Voditelj: Molimo. Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva, na zemlji z veseljem služili
in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Vsi: Amen.

Vsi se pokrižajo in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in pripelje v večno življenje. Vsi Amen.

 

Zapojemo pesem: Hvali svet Odrešenika….

 

 

 

nalagam novice...